Demokratisk dannelse - højskolen til debat

mindre end 1 minutters læsning

Så er bogen Demokratisk Dannelse - højskolen til debat udkommet. Bogen er redigeret af FFD og redigeret af Rasmus Kolby Rahbek og Jonas Møller. Jeg har skrevet et afsnit i bogen, der hedder Når idrætten åbner for demokratisk dannelse.

TLDR; På Vejle Idrætshøjskole har lærerne defineret deres forståelse af demokratisk dannelse. Forståelsen tager udgangspunkt i, hvordan vi får besvaret spørgsmålet: ”Hvordan vil vi gerne leve sammen?”. Demokratisk dannelse handler om at turde stå foran andre, at alle får mulighed for at sige noget, at ville byde ind, at have mulighed for medbestemmelse og at være sit ansvar bevidst. Gennem tre konkrete eksempler fra idrætsundervisningen vises, hvordan den demokratiske dannelse sættes i spil i praksis gennem idrættens iboende kvaliteter. Idrætten behøver altså ikke at være noget andet, men kan løfte det lovmæssige krav om demokratisk dannelse i sig selv.

Køb Demokratisk Dannelse - højskolen til debat hos Saxo*

Forside til Demokratisk Dannelse - højskolen til debat
Artiklen har oprindeligt været bragt i Jonas Møller og Rasmus Kolby, red.: Demokratisk dannelse - højskolen til debat, ISBN-13:9788771298567