Hvad betyder indstillingerne?

1 minutters læsning

Her følger en kort beskrivelse af blænde, lukkertid og ISO - og hvordan de hører sammen.

Blænden

Hvor stort er det hul, hvor der kommer lys in i kameraet? Et lille tal giver lille dybdeskarphed. Et højt tal giver høj dybdeskarphed.

Lukkertid

Hvor længe lukker kameraet lys ind? Hvis du vil undgå et rystet billede, når du står stille og dit objekt står stille, skal lukkertiden være på 1/90 sekund. Hvis dit motiv bevæger sig, skal det i hvert fald være 1/200 sekund.

ISO

Hvor lysfølsom er sensoren i kameraet. Desto højere ISO’en er, desto mere lysfølsom er sensoren. Jo højere tal, desto mere gryn er der imidlertid også i billedet.

Alle komponenter spiller sammen

Et billede er korrekt eksponeret, når der kommer den rigtige mængde lys ind på sensoren ift. hvor lysfølsom den er. For at tage et billede kigger du først på, hvordan lyset ser ud.

Stil først ISO’en. Hvis der er meget lys, så kan ISO’en stå på 100. Hvis der ikke er så meget lys, så er 400 bedre. Hvis du er indenfor, skal det måske stå på 1600 eller mere.

Vælg hvilken effekt, du går efter? Hvis du vi lave sløret baggrund, skal du stille på blænden. Hvis du gerne vil have bevægelse i billedet, så skal du stille på lukkertiden.

Tryk udløserknappen halvt ned. Når du trykker udløserknappen halvt ned, måler kameraet automatisk lys. Hvis du har stillet blænden på fx F5,6 og trykker halvt ned, så hold øje med om du får en lukkertid, der er hurtig nok til det du gerne vil opnå. Hvis lukkertiden er for lille, kan du stille ISO’en højere.

Komponer billedet. Hvis du holder udløserknappen trykket halvt ned, kan du godt flytte kameraet, inden du tager billedet. Husk på de forskellige kompositionsregler.

Tag billedet. Tryk på knappen, når du er tilfreds med det, du ser igennem søgeren.

Download Cheatsheet

Find flere cheatsheets