Parafrase af Danske Pressefotos 2013

1 minutters læsning

Kig først på årets danske pressefotos fra 2013 på aaretspressefoto.dk.

Kig derefter på World Press Photo på www.worldpressphoto.org.

I skal vælge et billede fra en af de to udstillinger, som I vil lave en parafrase over. En parafrase bearbejder et eksisterende kunstværk, så man måske kommer til at tænke over tingene på en anden måde.

Yderligere om parafraser.

En parafrase skabes af en kunstner, hvis kunstværk tydeligt referer til et andet kunstværk. Betragteren forventes, at kunne genkende, hvad der parafraseres. Betragteren forventes at lægge mærke til væsentlige ligheder og forskelle mellem parafrasen og det parafraserede gennem den information, som stillles til rådighed i selve parafrasen.

I en parafrase fremhæves ligeledes væsentlige forskelle fra det, der henvises til. Parafrasen adskilles fra det parafraserede gennem ændret form, tematik eller ændret betydning.

Inden timen er slut uploader I både det originale kunstværk og parafrasen til Facebookgruppen. Vi snakker om fortolkningerne næste gang.

In English

Look at the pictures from the Danish awards for press photography at aaretspressefoto.dk.

Then look at the World Presse Photos www.worldpressphoto.org.

Choose one picture from one of the two exhibitions, that you want to paraphrase. A paraphrase works on and adds to an existing work of art, so you will think about the world in a different way.

More about paraphrases.

A paraphrase is created by an artist, whose work of art is an obvious refererence to an existing piece of art. The viewer is expected to recognize certain aspects of the original, but alsso to see differences from the original by the information offered by the paraphrase.

A paraphrase is recognized by either changed shape, theme or meaning.

Do you paraphrase and upload it to the Facebookgroup. We will speak about it in our next lesson.