Valgkamp i fuld gang

3 minutters læsning

UCLA: Valgkampen er i fuld gang. Demokraterne mener, at republikanerne goer det rigtig skidt. Og Schwarznegger har naermest oedelagt Californien i sin tid som guvornoer. Phil Angelides er den mand som skal vende skuden for Californien.

Det er altid en god ide at komme til politiske moeder. Naar man er stemmeeberettiget faar man informationer om, hvad kandidaterne rent faktisk staar for. Uanset om man er berettiget til at stemme eller ej, kan man naesten altid vaere sikker paa, at der er mad. Her fik vi pizza. En dame som var trukket i en t-shirt med paaskriften fitness, men som var alt andet end fit, synes det var saa laekkert, at hun tog et par stykker i tasken.

Udenfor havde vi alle faet et badge, saa vi kunne proklamere vores politiske tilhoersforhold. Indenfor blev vi gennet ind i en interimistisk indhegning, hvor vi blev tilbudt skilte, som vi kunne holde op, naar Phil Angelides knyttede naeven og talte om at kaempe og besejre Schwarznegger, som vist har vaeret temmelig uduelig. I hvert fald naar man skal tro demokraterne.

Hans pressesekretaer varmer publikum op, sikrer sig at de kan huje i kor og holde skiltene, saa det ikke generer fjernsynsudsendelsen. Et par studerende taler. En snakker om, at de skal “terminate the terminator”, og en skuespiller taler passioneret om, hvordan Schwarznegger paa det naermeste har oedelagt Californien, og at det er paa tide at faa Californien igen.

Saa kommer the man. Og publikum hujer hoejt. Ikke bare hoefligt, men medlevende. Maaske paa grund af stemningen, maaske fordi de virkelig synes at han er en cool fyr. Han taler fremragende. Praecist og indlevende. Skifter tempo. Bruger kropssproget. Knytter naerverne. Appelerer til at alle giver en toern med de sidste 28 dage inden valget, saa demokraterne kan komme til magten og styrke forholdene for de svageste i samfundet, saenke betalingen for at faa en uddannelse og forbedre miljoeindsatsen. Og alle klapper og hujer.

Og Schwarznegger. Det bedste han kunne sige om ham, var at han ikke har nogen visioner for fremtiden, men kun kunne lave en smaedekampagne mod Phil Angelides. Phil Angelides som i oevrigt slutter med at sige, at det er paa tide, at USA og Californien igen skal vaere forbillede for resten af verden. Som de var foer Schwarznegger. Jeg vil gerne saette min lid til Phil Angelides. Han solgte varen dygtigt.

Update: Demokraterne forsøger igen på campus. Der må være massere af vælgere i det. Howard Dean var denne gang med, og der blev talt meget om og grint en del af Bush og Schwarznegger. Der var masser af kameraer og der blev delt skilte ud. Men der var også lidt problemer. Der var vist nogen, der var forsinket, eller var det i virkeligheden fordi der var republikanere i rummet. Der var i hvert fald en lille gruppe, som sang en sang. De sang faktisk ret godt, men sangen indeholdte sætningen “there is something rotten”, og så var de ikke så vellidte i rummet. Angelides pressesekretær endte da også med at skubbe en ud af rummet. For alle var åbenbart ikke velkomne. De politiske møder er ikke åbne møder. Det er små indslag til fjernsynet, hvor kandidaterne taler sig brandvarme på taler, de kender ud og ind; taler der har punch lines som taleskrivere har lavet. Bagved kandidaterne står en masse mennesker, som betyder noget for dem, og som bakker dem op - og foran kandiaterne står en masse der er udstyret med skilte - og folk som råber og klapper på de rigtige tidspunkter.

Update 7. november - valgaftenen: Arnold Schwarznegger har vendt meningsmålingerne. Analysen på abc.com, er at han er blevet mere demokratisk end demokraterne, men det har betydet at han på et års tid har fået omkring 25-30%-point flere tilhængere - og det ender faktisk med at Schwarznegger løb meget hurtigere end Angelides. Og Californien har stadig et muskelbundt som leder.